CONEL DRAIN – ODHLUČNENÁ DOMOVÁ KANALIZÁCIA

Redukuje značným spôsobom hluk vznikajúci pri prietoku odpadovej vody.

Znižuje hluk vznikajúci jednak prietokom vody (hluk šíriaci sa vzduchom), tak hluk vznikajúci vibráciami potrubia (hluk šíriaci sa hmotou). So systémom Conel DRAIN dochádza v porovnaní so štandardným systémom HT k zníženiu vnímanej hlukovej hladiny až o cca 50%.

VLASTNOSTI CONEL DRAIN
• splnenie hlukových hodnôt podľa DIN 4109 a VDI Smernice 4100
• vyborná zvuková izolácia, netreba žiadne špeciálne prechodové kusy
• možnosť montáže i pri mínusových teplotách do -10 °C
• pomocou násuvného hrdla a vloženého tesniaceho krúžku je pokládka rýchla a bezpečná
• nízka hmotnosť – jednoduchá montáž
• všetky komponenty sú recyklovateľné
• rozsiahly program tvaroviek
• vynikajúca chemická odolnosť
• odolné proti teplej vode
• nekoroduje
conel drain