Predstavenie spoločnosti

GIENGER spol. s r.o. je súčasťou silnej európskej obchodnej skupiny GC SKUPINA.

Aktivity sú zamerané na veľkoobchodnú činnosť v odbore TZB – kúrenie, sanita, inštalácia, klimatizácia, vetranie, elektro a inžinierske siete. Holding GC SKUPINA tvorí v roku 2015 celkom 8 spoločností. Na slovenskom pôsobí spoločnosť GIENGER spol. s r.o. so sídlom v Nitre a do polovice roka 2021 aj spoločnosť GIENGER Granit, s.r.o. so sídlom v Prešove. V Českej republike pozostáva línia GIENGER zo spoločností GIENGER spol. s r.o., GIENGER Tábor spol. s r.o., GIENGER CENTRON, s.r.o. a GIENGER BOHEMIA, s.r.o..

Sme profesionálnym partnerom montážnych firiem odboru TZB a s odborným remeslom tiež skutočne partnersky spolupracujeme. Táto spolupráca a jej rozvoj zaručuje spoločný úspech a násobí silu profesionality, bez ktorej nie je možné odbor TZB vôbec predstaviť. Milióny dodaných a odborne namontovaných výrobkov a spokojnosť konečných spotrebiteľov sú toho svedectvom.

gienger
GC SKUPINA