Kontakty GIENGER spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti
GIENGER spol. s r.o. Nitra (SPRÁVA)
Rastislavova 4
951 41 Nitra – Lužianky, Slovensko
IČO: 36773565, IČ DPH: SK2022372847
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19878/N

Tel.: 037/7411 303-4
Fax: 037/7411 305

gienger.ni@gienger.sk

slovensko
NITRA – Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra – Lužianky
Tel.: 037/7411 303-4
Fax: 037/7411 305
gienger.ni@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-18:00
LEVICE
Sokolovská 3967/2
934 01 Levice
Tel.: 036/3214 415-6
Mobil: +421 911 019 350
levice@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
BRATISLAVA
Elektrárenská 1
832 16 Bratislava
Tel.: 02/32111 060
Fax: 02/32111 061
gienger.ba@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Kukučínova 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/4220 070-71
Fax: –
gienger.knm@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
NOVÉ ZÁMKY
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/3214 412
Fax: 035/3214 413
novezamky@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
TRNAVA
Bratislavská cesta 8
917 02 Trnava
Tel.: 033/3214 461-2
Fax: –
trnava@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
ŽILINA
Kamenná 3823/3
010 01 Žilina
Tel.: 0911 019 314
Fax: –
gienger.za@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

Kontakty GIENGER Granit, s.r.o.

Sídlo spoločnosti
GIENGER Granit, s.r.o. (SPRÁVA)
Záhradná 35
080 01 Prešov, Slovensko
IČO: 46916008, IČ DPH: SK2023641785
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27887/P

Tel.: 051/7715 487
presov@gienger-granit.sk

slovensko
PREŠOV – Logistické centrum
Jilemnického 3576/3
080 01 Prešov
Tel.: 051/7715 487, 7710498, 7482666, 7495202
presov@gienger-granit.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
KOŠICE
Rampová 6
040 01 Košice
Tel.: 055/7996 003, 7996 004, 7996 005
kosice@gienger-granit.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
LUČENEC
A. Jiráska 5361/12
984 01 Lučenec
Tel.: +421 911 085 394, 047/3337107
lucenec@gienger-granit.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00
PREŠOV
Jilemnického 3576/3
080 01 Prešov
Tel.: +421 918 865 515
presov@gienger-granit.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00