Kontakty GIENGER spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti
GIENGER spol. s r.o. Nitra (SPRÁVA)
Rastislavova 4
951 41 Nitra – Lužianky, Slovensko
IČO: 36773565, IČ DPH: SK2022372847
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19878/N

Tel.: 037/7411 303-4
Fax: 037/7411 305

gienger.ni@gienger.sk

NITRA – Logistické centrum

Rastislavova 4
951 41 Nitra – Lužianky
Tel.: 037/7411 303-4
Fax: 037/7411 305
gienger.ni@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-18:00

PREŠOV – Logistické centrum

Jilemnického 3576/3
080 01 Prešov
Tel.: 051/7715 487, 7710 498, 7482 666, 7495 202
presov@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

BRATISLAVA

Elektrárenská 1
832 16 Bratislava
Tel.: 02/32111 060
Fax: 02/32111 061
gienger.ba@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

KOŠICE

Rampová 6
040 01 Košice
Tel.: 055/7996 003, 7996 004, 7996 005
kosice@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Kukučínova 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/4220 070-71
Fax: –
gienger.knm@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

LEVICE

Sokolovská 3967/2
934 01 Levice
Tel.: 036/3214 415-6
Mobil: +421 911 019 350
levice@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

NOVÉ ZÁMKY

Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/3214 412
Fax: 035/3214 413
novezamky@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

TRNAVA

Bratislavská cesta 8
917 02 Trnava
Tel.: 033/3214 461-2
Fax: –
trnava@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00

ŽILINA

Kamenná 3823/3
010 01 Žilina
Tel.: 0911 019 314
Fax: –
gienger.za@gienger.sk
Pon-Pia: 7:00-16:00