CONEL Clear

CONEL Clear – domová filtračná stanica
„Hygienická ochrana pomocou čistenia vody striebrom – robí filtráciu ešte bezpečnejšiu. Riešenie od Conel.“
KOMPLETNÝ PROGRAM CONEL CLEAR S PODPOROU HYGIENY PITNEJ VODY
Technika so spätným

CONEL DRAIN

CONEL DRAIN – ODHLUČNENÁ DOMOVÁ KANALIZÁCIA
Redukuje značným spôsobom hluk vznikajúci pri prietoku odpadovej vody.
Znižuje hluk vznikajúci jednak prietokom vody (hluk šíriaci sa vzduchom), tak hluk vznikajúci vibráciami potrubia (hluk