Odbytová cesta

Filozofiou spoločností GC skupiny je heslo – „Sme skupina, ktorá sa výhradne orientuje na spoluprácu s odbornými montážnymi firmami odboru Technické Zariadenie Budov. Naším hlavným cieľom je ochrana záujmov týchto montážnych firiem“. Sme verný profesionálnemu trojstupňovému spôsobu odbytu tovaru. Cestou od výrobcu k obchodnej firme, ktorá výrobok zakomponuje do zákazky a dodá ho ako ucelený systém montážnej firme, ktorá s ním ide k spotrebiteľovi.

Každý nami predaný výrobok je namontovaný odbornou montážnou firmou. Týmto postojom sa firmy GC skupiny nedostávajú do konfliktov so svojimi zákazníkmi. Rešpektujeme ich práva na trhu – neponúkame a nerobíme žiadnu projektovú činnosť ani montážne služby. Nepripravujeme ich o konečného spotrebiteľa.

Montážne firmy musia zarábať a tým získavať prostriedky pre dosiahnutie vynikajúcej kvality montážnych prác. Len v spojení s odborne prevedenou montážou, za ktorú je montážnik v celom rozsahu zodpovedný, sa môžu stať výrobky predmetom záruky a servisných služieb. Všetky výrobky musia samozrejme splňovať normy a vlastniť príslušné certifikáty. Len takto je možné účinne predísť problémom pri riešení záručných a pozáručných opráv. Ktoré by mali na konečného spotrebiteľa tie najhoršie dopady.

GC SKUPINA má veľmi jasne formulované ciele. Sme si dobre vedomí nášho postavenia v sieti odbytu TZB a zodpovednosti, ktorá je týmto na nás kladená. Svojich zákazníkov si vyberáme rovnako vedome ako svojich dodávateľov.

odbytová cesta