GC SKUPINA v datách

PREDSTAVENIE GC SKUPINY (PDF)
INFORMÁCIE