Vodný program Honeywell

Redukčné ventily chráni vodovodné potrubie a pripojené spotrebiče pred nadmerným mechanickým namáhaním.