Zásobníkové ohrievače elektrické

Suchá technológia ohrevu

Známa tiež pod označením ANTICALC zamedzuje usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích telesách a tak podstatne predlžuje životnosť a správna funkčnosť prístroja.

Energetická úspornosť

Nové inteligentné riadiace prvky a konštrukcia ohrievačov s garanciou minimálnych tepelných strát majú za cieľ dosiahnuť maximálnu finančnú úsporu a ochranou životného prostredia. Nová rada ohrievačov vody využívajúce alternatívne zdroje energie, pričom dokážu znížiť prevádzkové náklady až o 70%.

Dlhá životnosť

Zdvojená kapacita anódovej ochrany a vysoko odolný zirkónový smalt chráni ohrievača počas prevádzky, v závislosti na rôznych charakteristikách vody. Táto vlastnosť garantuje efektívnu ochranu obzvlášť v prípadoch agresívne mäkkej vody a značne predlžuje životnosť ohrievača vody.