VIADRUS G42 ECO

NÍZKOTEPELNÝ LIATINOVÝ PLYNOVÝ KOTOL
VIADRUS G42 ECO S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA