Produktové portfólio GIENGER Slovensko

Predajný sortiment spoločnosti

Tepelná technika, sanitárna technika, inštalácia vody, kúrenia, plynu, vzduchotechnika, ventilácia a klimatizácia, elektrotechnika, ochranné pracovné pomôcky a materiál pre výstavbu inžinierskych sieti.

KÚRENÁRSKA TECHNIKA
SANITÁRNA TECHNIKA
INŠTALÁCIE
INŽINIERSKE SIETE
produktové portfólio