NÍZKOTEPELNÝ LIATINOVÝ PLYNOVÝ KOTOL

VIADRUS G42 ECO S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA

VIADRUS G42 ECO
Kotly rady G42 ECO sú nízkoteplotné liatinové kotly s atmosférickým horákom určené pre vykurovacie systémy s núteným obehom. Originálna konštrukcia obmedzuje vznik nízkoteplotnej korózie, vďaka čomu je možné kotol prevádzkovať aj pri teplotách vratnej vody okolo 30°C.
PREDNOSTI
• dlhá životnosť výmenníka
• vysoká účinnosť až 93%
• odťahový spalinový ventilátor pre bezkomínovú inštaláciu
• úsporná nízkoteplotná prevádzka
• dizajnovo zladený zásobník pre prednostný ohrev TÚV
• voliteľné sady ekvitermickej regulácie Siemens
• jednoduché ovládanie a jednoduchá údržba
• dvojstupňový pracovný režim (iba zemný plyn)
• ekologická prevádzka, nízky obsah škodlivín v spalinách
• spoľahlivosť regulačných a zabezpečovacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
viadrus