Steelpres – spojovacia technika

Systémy lisovaných tvaroviek z uhlíkovej ocele

Na zhotovenie lisovaného spojenia je potrubná rúrka zavedená do lisovacej tvarovky do vopred označenej hĺbky zasunutia. Spojenie sa vykoná zalisovaním schválenými lisovacími nástrojmi. Počas procesu lisovania dôjde k deformácii, ktorá pôsobí v dvoch rovinách. Prvá rovina vytvorí mechanickou deformáciou lisovacej tvarovky a potrubné rúry nerozoberateľné spojenie a mechanickú pevnosť. V druhej rovine je tesniaci krúžok deformovaný vo svojom priereze a vytvára svoju elastickú schopnosťou návratu do pôvodného tvaru trvalú tesnosť spojenia.

Lisovacie tvarovky Steelpres sa vyrábajú z nelegovanej ocele s číslom materiálu E 275 + N (číslo materiálu 1.0225) do vonkajšieho priemeru 54 mm a s číslom materiálu E 235 (číslo materiálu 1.0038) od vonkajšieho priemeru 76,1 mm. Galvanicky nanesená vrstva zinku s hrúbkou min. 10 mikrometrov chráni pred koróziou zvonku.

K ľahšiemu rozlíšenie od lisovacích tvaroviek Inoxpres sú lisovacie tvarovky Steelpres vždy označované červeno označením výrobcu, priemerom a vnútorným kódovaním. Do zosilnených koncov lisovacích tvaroviek sú rovnako ako u lisovacích tvaroviek Inoxpres vložené tiež čierne tesniace krúžky z EPDM.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

steelpres gienger

Produkty Steelpres ponúka GC SKUPINA, GIENGER spol. s r.o. Slovensko