IVAR COMBITOP

Systémová izolačná doska IVAR COMBITOP ND 30 N s ochrannou hydroizolačnou fóliou

S úspornými plynovými kondenzačnými kotlami Vám firma BRÖTJE ponúka špičkovú techniku priekopníkov vykurovacej techniky. Je ideálnym riešením pre byty, viacpodlažné bytové a rodinné domy, ale aj pre kompletné celky radových domov, priemyselných objektov a občianskej vybavenosti. Nie je rozhodujúce, či sa jedná o novú výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu. Vždy je však podstatné, že tepelnú pohodu a komfort teplej vody môžete získať modernejšie, úspornejšie a ekologickejšie.
Pripravili sme pre vás prehľadný cenník.

CHARAKTERISTIKA POUŽITIA IVAR COMBITOP ND 30 N
• ucelený a univerzálny systém rozvodov kúrenia, vody a plynu IVARTRIO ponúka len vysoko akostné produkty renomovaných európskych výrobcov a patria medzi nich aj systémové izolačné dosky pre teplovodné podlahové vykurovanie
• sú jedným zo základných prvkov pre realizáciu moderného systému s dôrazom na kvalitu, funkčnosť a životnosť
• sú vyrobené z expandovaného polystyrénu, ktorý splňuje funkciu tepelnej a svojou konštrukciou aj kročajovej izolácie
• súčasťou systémovej izolačnej dosky je špeciálna fólia s funkciou parotesnej bariéry, bráni zatekaniu zámesovej vody a vlhkosti a činí dosku pochôdznejšou
• špeciálne tvarované montážne nopy hríbovitého tvaru umožňujú rýchlu a ľahkú inštaláciu vykurovacích slučiek s veľmi vysokou pevnosťou fixacii potrubia a variabilitu osových vzdialeností potrubia danej slučky, podľa typu systémovej dosky
• spôsob vzájemného spojenia systémových izolačných dosiek presahovým lemom fólie. Umožňuje dokonalé vzájomné spojenie, predurčuje tento typ výrobku pre realizácie s aplikáciou samonivelačných zmesí anhydrit.
• raster medzi nopmi bráni pri inštalácii vykurovacej slučky jeho kontaktu s dnom dosky a umožňuje dokonalé zatečenie betónovej mazaniny po celom obvode trubice
• raster na spodnej strane dosky znižuje kročajový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostov
[separator top=“-1″ bottom=“20″ style=“shadow“]

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

ivar combitop

Systémová doska IVAR COMBITOP od GC SKUPINY