Honeywell ochrana vykurovacích systémov s hliníkovými výmenníkmi

Inteligentné riešenie pre úpravu vykurovacej vody: VE300S

Predpokladom pre dlhodobo funkčný vykurovací systém je správna kvalita vykurovacej vody. Vhodne upravená vykurovacia voda zvyšuje účinnosť a predlžuje životnosť vykurovacieho systému. Navyše, Honeywell ochrana systému pred vodným kameňom a koróziou je v zmysle smernice VDI 2035 časť 1 a 2 povinnosťou. Pre splnenie požiadaviek tejto smernice existuje inteligentné riešenie: VE300S. Nikdy nebolo jednoduchšie upraviť vodu do vykurovacieho systému spoľahlivo a trvalo!

VÝHODY A PREDNOSTI
• Integrovaná elektronická monitorovacia jednotka
• Zobrazenie množstva napustenej vody a zostávajúcej kapacity zásobníka
• Akustické a vizuálne upozornenie na potrebu výmeny zásobníka alebo batérie
• Jednoduchá inštalácia, nastavenie elektroniky a výmena zásobníka bez použitia náradia
• Možnosť trvalého pripojenia k verejnému vodovodu podľa STN EN1717 s použitím NK300S

Kapacita demineralizačnej náplne P300-LES s objemom 3,5l

Demineralizačná náplň P300-LES s objemom 3,5l má kapacitu 4 800l x °dH (tvrdosť v stupňoch nemeckých) Objem upravenej vody vypočítame, ak podelíme kapacitu náplne tvrdosťou vstupnej vody. Teda 4800l / °dH (tvrdosť v stupňoch nemeckých).

Príklad: Ak vstupná tvrdosť vody je 20°dH, tak objem upravenej vody náplňou P300-LES je 4800l/20°dH = 240l.

Úprava vody VE300S-1/2A
• Zmäkčovacia jednotka pre výhrevné systémy, VE300S

Demineralizačná náplň P300-LES
• Zásobník s demineralizačnou náplňou

Doplňovacie zariadenie NK300S-1/2A
• Doplňovacie zariadenie na automatické dopĺňanie vody pre uzatvorené systémy

Kompletná zostava NK300SE-VE-1/2A
• Doplňovacia zostava na automatické dopĺňanie vody pre uzatvorené systémy s demineralizačným zásobníkom

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

honeywell ochrana

Zhrnutie a odporúčanie

• Pre úpravu vody do vykurovacích systémov odporúčame použitie úpravne vody VE300S-1/2A s demineralizačnou náplňou P300-LES.
• Pre kompletné riešenie doplňovania a úpravy vody do vykurovacieho systému odporúčame použitie kompletnej zostavy NK300SE-VE-1/2A.

Produkty Honeywell ponúka GC SKUPINA, GIENGER spol. s r.o. Slovensko