Ionizačný polarizačný systém IPS

Zariadenie funguje ako fyzikálna úprava vody – pitnej a úžitkovej vody. Účinne bráni tvorbe vodného kameňa a korózii. Zároveň napomáha odstraňovať staré usadeniny. IPS je možné inštalovať do uzavretých aj otvorených dynamických systémov. Životnosť zariadenia je minimálne 10 rokov. Zariadenie nemení chemické zloženie vody, nevyžaduje externý zdroj energie ani obsluhu.

Voda je prechodom cez zariadenie ionizovaná 24–72 hodín. Efektívna využiteľnosť je od malých bytov cez rodinné domy (IPS Plus) až po veľké prevádzky a priemyselné zariadenia, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa (IPS Industry).

FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY
• bezobslužné
• bez vonkajšieho zdroja energie
• bez chemikálií, ekologické
• jednoduché na prevoz i inštaláciu
• bez ďalších prevádzkových nákladov
• s pozitívnym zdravotným dopadom na kvalitu vody
• úspora vstupných i prevádzkových nákladov
fyzikálna úprava vody