Priemyselný park Nitra-SEVER sa rozprestiera medzi mestskými castami Nitra – Mlynárce, Nitra – Dražovce a obcou Lužianky.

Ohranicený je riekou Nitra, rýchlostnou komunikáciou E571 (R1), cestnou komunikáciou prvej triedy I/64 a polnohospodársky využívanou pôdou.

dražovce

dražovce