S CosmoWATER je každá voda dokonalá!

Vodovodná voda zvyčajne splňuje normy pitnej vody, občas nám však vadí jej chuť, zápach alebo skutočnosť, že nepríjemne vysušuje pokožku, spôsobuje usadeniny a vodný kameň, ktorý ničí vykurovacie okruhy, kúpeľňové armatúry a elektrické domáce spotrebiče. Ďalej voda z vlastného zdroja často nespĺňa normy pitnej vody, pretože obsahuje nadmerné množstvo niektorých zlúčenín, napr. železa, mangánu alebo amoniaku. Bez ohľadu na pôvod vody a problémy vyskytujúce sa v nej môžeme vodu jednoducho upraviť tak, že si vyberieme príslušné zariadenie z radu CosmoWATER.

Výhody vyplývajúce z upravenej vody

Prednosti mäkkej vody
Ak používame mäkkú vodu po zmäkčovačoch série CosmoWATER (popis zariadení na str. 8-12), chránime vykurovacie zariadenia a rozvody proti vodnému kameňu a sanitárne armatúry proti usadeninám. Taktiež chránime domáce elektrické spotrebiče proti zničeniu a nárastu spotreby elektrickej energie. Vďaka procesom zmäkčovania spĺňame požiadavky výrobcov kotlov na kvalitu napájanej vody, chránime proti praskaniu trubiek, zabezpečujeme príslušný prietok vody v rozvodoch (tlak a intenzita prietoku).

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

VIETE, ŽE…
… používaním mäkkej vody spotrebujeme dokonca o 60% menej detergentov, vďaka čomu šetríme a chránime životné prostredie? Naviac môžeme znížiť výdavky na kúrenie dokonca o 20%.

Informácie o produktoch nájdete v novinkách TRINNITY

Zmäkčovače vody a filtre TRINNITY

Produkty CosmoWATER ponúka GC SKUPINA, GIENGER spol. s r.o. Slovensko