MULTIPERT-AL TRUBKA

Princíp MULTIPERT-AL

Unikátna 5 vrstvová trubka spájajúca všetky výhody polyetylénových a kovových trubiek. Vonkajšia a vnútorná vrstva je z moderného materiálu PE-RT, modifikovaného polyetylénu strednej hustoty, ktorý vykazuje vynikajúcu teplotnú a mechanickú odolnosť. AL vrstva zaisťuje teplotnú a tlakovú odolnosť a tvarovateľnosť trubky.

Na rozdiel od materiálu PEX nepotrebuje trubka s PE-RT žiadny proces dodatočného zosieťovania. Pozitívnymi dôsledkami sú predovšetkým vysoká inertnosť, chemická odolnosť (napríklad voči zlúčeninám chlóru).

HLAVNÉ VÝHODY
• Jednoduchá tvarovateľnosť a tvarová stálosť
• Bez chemických aditív
• Vhodné pre rozvody pitnej vody
• Bez vplyvu na chuť pitnej vody
• Hliníková vrstva (kyslíková bariéra)
• Nezmenená tvrdosť a rázová odolnosť do -40°C
• Extrémne nízka teplotná rozťažnosť
• Vysoká odolnosť proti lomu a oteru
• Nízka prevádzková drsnosť (0,125 m) minimalizuje hydraulický hluk
• Minimálna tlaková strata

OBLASTI POUŽITIA
• Rozvody pitnej vody a teplej vody
• Stúpacie potrubie
• Vykurovacie okruhy pre napájanie radiátorov s teplotou do 80°C
• Okruhy podlahového či stenového vykurovania / chladenia

multipert al trubka gienger fvplast

Solárne zostavy ponúka GC SKUPINA, GIENGER spol. s r.o. Slovensko