Moderné regulácie vykurovania TECH

Nové skladové položky regulácie na LC Nitra

Nepretržité ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TÚV, ovládanie dvoch beznapäťových konfigurovaných výstupov, jedeným napäťovým konfigurovaným výstupom, obsluha najjednoduchšieho solárneho systému. Má funkciu ochrany teploty spiatočky, ekviternické ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s tromi izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový – zap/vyp.) a s izbovým regulátorom RS komunikáciou.

DOSTUPNÉ VARIANTY
• Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 3 pohonov ventilu + solár)
• Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 2 pohonov ventilu)
• Regulátor pre vykurovacie systémy (obsluha: 3 pohonov ventilu)
[separator top=“-1″ bottom=“20″ style=“shadow“]

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

regulácie tech

Ponúka GC SKUPINA