Opatrenia proti šíreniu COVID-19

17. 3. 2020 od 11.00 hod.

Vážení zákazníci,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za to, že plne rešpektujete naše sprísňujúce sa opatrenia.

Ubezpečujeme Vás, že neustále pracujeme na tom, aby

VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ v našej spoločnosti na registrované subjekty, ktorý do toho času nebol vládnym uznesením pozastavený, bol

NAĎALEJ FUNKČNÝ PRI ZACHOVANÍ MAXIMÁLNEJ OCHRANY ZDRAVIA VÁS – ZÁKAZNÍKOV A NAŠICH ZAMESTNANCOV.

V záujme vyššie uvedeného zavádzame

počnúc utorkom 17.3.2020 od 11.00 hod. PREDAJ VÝHRADNE BEZ MOŽNOSTI VSTUPU DO KTORÝCHKOĽVEK VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SPOLOČNOSTI, VRÁTANE SKLADU.

Príjem objednávok bude prebiehať iba bez osobného kontaktu, teda cez email alebo telefón. V prípade, že nemáte vo Vašom mobile uložený kontakt, všetko potrebné nájdete tu: www.gienger.sk/kontakty/.

Náš personál Vám pri objednaní tovaru oznámi predpokladaný termín nachystania. Na každom stredisku je označené miesto vyhradené na odber tovaru a miesto na umiestnenie podpísaného jedného prevedenia dodacieho listu.

Vo vonkajších priestoroch prislúchajúcich našim prevádzkam nie je pohyb osôb obmedzený. Napriek tomu dbajte na to, aby ste neprichádzali do tesnej blízkosti iných osôb, odporúčame aj tu používať maximum ochranných prostriedkov, hlavne rúško alebo inú ochranu tváre.

Za pochopenie a ohľaduplnosť Vám vopred ďakujeme.

V Nitre 17.3.2020

Tím Gienger

17. 3. 2020 do 11.00 hod.

Vážení zákazníci,

V záujme obojstrannej bezpečnosti a prevencie zavádzame počnúc utorkom 17.3.2020 prísny zákaz vstupu do našich skladových, predajných a administratívnych priestorov bez ochranného rúška alebo inej ochrany tváre (nos a ústa). Odporúčame použiť aj ochranné rukavice. Vstup do vnútorných priestorov spoločnosti nie je nevyhnutný. Naši predajcovia vedia vybaviť Vaše požiadavky telefonicky alebo prostredníctvom emailu, či SMS správy. Tovar Vám nachystáme v mieste na to určenom po predošlej telefonickej konzultácii s našim personálom.

Za pochopenie a ohľaduplnosť Vám vopred ďakujeme.

Tím Gienger

16. 3. 2020

Vážení zákazníci,

Naši zamestnanci naďalej pracujú na vybavení Vašich objednávok a cenových ponúk.

Vzhľadom k aktuálnej situácii sme však nútení chrániť naše a Vaše zdravie a preto sa snažíme o maximalizáciu príjmu objednávok telefonicky alebo emailom. Naši pracovníci Vám oznámia čas, kedy si môžete tovar prevziať. Tento Vám bude nachystaný na mieste k tomu určenom spolu s dvomi vyhotoveniami dodacieho listu. Jedno vyhotovenie nám podpísané prosím nechajte na určenom mieste.

Verím, že prijmete toto opatrenie s pochopením a budete ho vnímať ako akt zodpovednosti.

Tím Gienger

15. 3. 2020

Vážení zákazníci,

nevstupujte do Logistických centier a Expresných skladov, pokiaľ ste sa vrátili behom predchádzajúcich 14 dní zo zahraničia.

Od pondelka 16. 3. 2020 7.00 hod. je do odvolania povolený osobný prístup všetkým zákazníkom iba do priestorov výdaja tovaru, reklamácií a vratiek tovaru a miest ku kontaktu so zákazníkom operatívne určených.

U Expresných skladov je zákazníkom povolený vstup výhradne do priestoru predajnej plochy.

Do ostatných priestorov a pracovíšť je prístup zakázaný.

Nevyhnutné návštevy mimo povolené priestory sa uskutočnia výhradne na základe predchádzajúcej telefonickej dohody o mieste a spôsobe komunikácie.

 

VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ A ZAVÁŽANIE TOVARU

u nás registrovaným podnikateľským subjektom predaj za účelom montáže, servisu alebo daľšieho predaja

NAĎALEJ POKRAČUJE

 

Ďakujeme za pochopenie
Tím Gienger