Cenníky

Ceny položiek, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníku skladových položiek, ale sú vo všeobecnom cenníku je vhodné overiť prostredníctvom svojho prideleného obchodného tímu,
prípadne na niektorej z el. adries v záložke „Kontakty“ z dôvodu možnosti neaktuálnosti cien.

< Spät na výpis

A INŠTALÁCIA POTRUBIA
B INŽINIERSKE SIETE
C ODVODNENIE BUDOV A DVOROV
D POTRUBNÉ ARMATÚRY VODA/PLYN
-- D1 Záhradný program, armatúry na pitnú vodu a na plyn
------ D1A3 Hadice, hadicové spojky a príslušenstvo
------ D1A7 Hadicové mosadzné šróbenie
------ D1DO HERZ-Armatury na pitnou vodu
------ D1DP HERZ-príslušenstvo armatúr pre pitnú vodu
------ D1ES MEIBES-Vodomery a merače tepla
------ D1EU IVAR-Vodomery a merače tepla
------ D1EW GEOS-Vodomery
------ D1FI RUBIDEA-Vodné armatúry
-- D2 Vodné armatúry z červeného bronzu
------ D2BC TRINNITY-Nezámrzný ventil
------ D2BJ KEMPER-Vodní armatury
------ D2BM KEMPER-Zahradné nezámrzné ventily
-- D3 Vodné armatúry z mosadze
---- D3C Záhradné armatúry a príslušenstvo
------ D3CL Rychlospojky GEKA PLUS
------ D3CO Zahradní kulové kohouty
------ D3CQ SCHELL-Zahradní nezámrzné ventily
------ D3EA VALMON-Pračkové hadice a příslušenství
------ D3EC Pračkové hadice ostatní
---- D3F Poisťovacie ventily na vodu
------ D3FC Pojišťovací ventily PROFI
------ D3FE TRINNITY-Pojišťovací ventily
------ D3FK FLAMCO-Pojišťovací ventily
------ D3FN MEIBES-Pojišťovací ventily
------ D3FP SLOVARM-Pojišťovací ventily
------ D3FQ ENBRA-Pojišťovací ventily
------ D3FX Pojišťovací ventily ostatní
-- D4 Vodné armatúry z nerezovej ocele
------ D4AC KEMPER-Nerezové vodní armatury
------ D4AF SCHLOSSER-Šikmé ventily a izolační pouzdra
------ D4AX Ostatní nerezové vodní armatury
-- D5 Plynové armatúry
------ D5DE MERABELL AQUA-Hadice z nerezi
------ D5DF MERABELL GASS-Hadice z nerezi
------ D5DG AZ POKORNÝ-Plynové hadice
------ D5DK AZ POKORNÝ-Systém CATS, nerezové trubky a hadice (ne na plyn
------ D5DM AZ POKORNÝ-Náhradní díly
------ D5DO KVART CZ-Závitové armatury na plyn
------ D5DP GEOS-Flexi hadice plynové GASFLEX
------ D5DW OVENTROP-Plynové armatury OPTIGAS
------ D5DY Hadice vlnovcové nerezové bez opletu, tvarovky k hadicím
------ D5EC Ostatní armatury na plyn
------ D5EF Ostatní plynové pancéřové hadice
------ D5EJ Ostatní plynové hadice a příslušenství
------ D5EL M+M MARKET-Plynoměry a příslušenství
------ D5ET HUTIRA-Plynoměry
------ D5EV Příslušenství k plynoměrům
-- D6 Bezpečnostné armatúry
------ D6AC IVAR-Redukční ventily
------ D6AJ KEMPER-Oddělovač systému Protect
------ D6AX Ostatní redukční ventily
-- D7 Vodomery a príslušenstvo
------ D7IC SPRÁVNÁ TREFA-Domovní vodoměry
------ D7ID SPRÁVNÁ TREFA-Bytové vodoměry teplá voda
------ D7IE SPRÁVNÁ TREFA-Bytový vodoměr studená voda
------ D7IJ SENSUS-Bytové vodoměry
------ D7IK SENSUS-Ostatní vodoměry a měřiče tepla
------ D7IY MADDALENA-Bytové a domové vodomery
------ D7JU ITRON-PE vodoměry, měřiče tepla a snímače teploty
------ D7JV ENBRA-Bytové vodoměry na teplou a studenou vodu 23603, 23103
------ D7JW ENBRA-M-Bus pro měřiče tepla
------ D7JX Ostatní vodoměry, měřiče tepla a příslušenství
-- D8 Protipožiarna technika
------ D8AB TRINNITY-Hydrantové systémy
------ D8AC Požární hydranty
------ D8AD Příslušenství požárních hydrantů
------ D8AF HASTEX-Hydrantové systémy
------ D8AG WALRAVEN-Protipožární technika
------ D8DF DEN BRAVEN-Protipožární rukávy, objímky a příslušenství
------ D8DX INSTALACE KOZÁK-Protipožární manžety
E IZOLÁCIA, UPEVŇOVACIA TECHNIKA, PROTIPOŽIARNA OCHRANA
F INŠTALAČNÉ PRVKY
G SANITÁRNE CELKY
H SANITÁRNE ARMATÚRY
I SANITÁRNE VYBAVENIE
J SANITÁRNE VYBAVENIE VEREJNÝCH PRIESTOROV
K NETRADIČNÁ VYKUROVACIA TECHNIKA
L VYKUROVACIE ZARIADENIA, PRÍPRAVA TÚV
M PLOŠNÉ VYKUROVANIE, PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
N KURENÁRSKE POTRUBNÉ ARMATÚRY
R VETRANIE - KLIMATIZÁCIA
S VODÁRNE, ÚPRAVNE VODY, KALOVÉ ČERPADLÁ
U NÁRADIE
Y NÁHRADNÉ DIELY