Wilo obehové čerpadlá s 5 ročnou zárukou

wilo obehové čerpadlá
Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY od 1. 9. 2018.

Wilo-Yonos PICO

Komfortná obsluha pre budúce generácie.

Viditeľným znakom novej generácie čerpadiel s vysokou účinnosťou pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia v rodinných domoch a dvojdomoch je zelené ovládacie tlačidlo, ktoré sa spoločne s novými funkciami stáva zárukou maximálneho komfortu zavádzania do prevádzky a údržby. Predbežné nastavenia pre radiátory alebo podlahové vykurovanie – symbolizované piktogramy – ušetrí čas pri zavádzaní čerpadla do prevádzky. Dokázali sme ešte vylepšiť energetickú účinnosť, spotreba elektrickej energie je vďaka tomu ešte nižšia a vždy pod kontrolou. A vďaka kompaktnej konštrukcii bude výmena čerpadla teraz ešte jednoduchšia.

wilo yonos

Viac informácií

Technické údaje
Teplota dopravovaného média -10 °C až +95 °C
Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
Trieda krytia IPX2D
Pripojenie na závit Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
Max. prevádzkový tlak 10 bar

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Zvláštnosti/prednosti výrobku

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka technológii zeleného gombíka s novým inteligentným nastavením, intuitívnym užívateľským rozhraním a novými funkciami
 • Optimalizovaná energetická účinnosť vďaka technológii EC motora, nastavenie s presnosťou od 0,1 m a zobrazovanie aktuálnej spotreby elektrickej energie
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia a bezproblémová výmena vďaka novej, optimalizovanej konštrukcii
 • Jednoduchšia údržba a vyššia prevádzková spoľahlivosť vďaka automatickému a manuálnemu reštartu alebo funkcia odvzdušnenia
 • Maximálnu spoľahlivosť pri prevádzke a obsluhe vďaka osvedčenej technológii

 

Wilo-Stratos PICO

Stavte na progresívnu technológiu.

V súhre EC motora a možnosťou nastavenia presných na 0,1 m dosahuje Wilo-Stratos PICO maximálnej energetickej účinnosti. Jeho intuitívne ovládanie a údržba podporená symbolmi na LC displeji a jeho automatické funkcie ochrany ponúkajú maximálnu mieru komfortu obsluhy.

wilo stratos

Viac informácií

Technické údaje
Teplota čerpaného média +2 °C až +110 °C
Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
Trieda krytia IPX4D
Pripojenie na závit Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
Max. prevádzkový tlak 10 bar

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Zvláštnosti/prednosti výrobku

 • Maximálna energetická účinnosť vďaka kombinácii EC motora, Dynamic Adapt a precízne možnosti nastavenia
 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť vďaka programom vlastnej ochrany, automatická ochrana proti behu nasucho a automatickému opätovnému zapínanie
 • Intuitívne nastavenie a údržba, pretože funkcie a režimy, ktoré sú zobrazené na LC displeji, je možné aktivovať priamo pomocou technológie zeleného gombíka
 • Jednoduchá kontrola aktuálnej spotreby elektrickej energie, prietoku a kumulovaných kWh
 • Jednoduché elektrické pripojenie bez použitia náradia vďaka Wilo-Connector

 

Wilo-Varios PICO

Stavte na maximálnu kompatibilitu

Wilo-Varios PICO je univerzálne riešenie výmeny v oblasti vykurovania, klimatizácie, chladenia pre rodinné domy a dvojdomy. Umožňuje štandardný a externý režim regulácie – a s pomocou novej funkcie Sync možno jednoducho prevziať nastavenie vymeneného čerpadla. Kompaktná konštrukcia a prevzatie prednastavených charakteristík starého čerpadlá novou funkciou synchronizácie zaručujú jeho najpohodlnejšiu inštaláciu a zavedenie do prevádzky. Vďaka „Technológii zeleného tlačidla“ je obsluha obzvlášť komfortná.

wilo varios

Viac informácií

Technické údaje
Teplota dopravovaného média -10 °C až +95 °C
Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
Trieda krytia IPX4D
Pripojenie na závit Rp ½ a Rp 1
Max. prevádzkový tlak 10 bar

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Zvláštnosti/prednosti výrobku

 • Najkompatibilnejšie výmenné riešenie pre všetky použitia vďaka kompaktnej konštrukcii, novým spôsobom regulácie (ako iPWM) a novej novej funkcie synchronizácie
 • Najvyšší komfort obsluhy vďaka LED displeju a technológii zeleného gombíka s tlačidlom pre režim regulácie a tlačidlom pre prednastavené charakteristiky
 • Jednoduchá inštalácia vďaka kompaktnej konštrukcii, adaptabilným elektrickým prípojkám a funkciám pre údržbu, ako je odvzdušnenie
 • Maximálnu spoľahlivosť pri prevádzke a obsluhe vďaka osvedčenej technológii

Ďalšie informácie nájdete tiež v priloženom dokumente.

wilo obehové čerpadlá