Šetrite s výhodným balením čerpadiel WILO FamilyPack

Akcia WILO Yonos PICO + Star-Z NOVA A platí od 9.3.2016 do 31.5.2016

Zo skúseností vieme, že: nič nie je tak protivné ako zdĺhavý a komplikovaný proces nastavenia. Tu sme vyšli z nášho konceptu Star RS. Ušetrite si protivné zdĺhavé postupy a náročné prepočty. Pri nových Yonos PICO bola použitá známa, ďalej zjednodušená, technológia červeného gombíka. Nastavenie požadovaných hodnôt výtlačné výšky, regulačného režimu rovnako ako štart odvzdušňovacieho programu je hračkou.

PREDNOSTI
• Zvýhodnená cena
• Investície do špičkovej technológie
• Vysoký komfort
• Nízke prevádzkové náklady
Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
wilo familypack