Fyzikálna úprava vody (IPS)

Ionizačný polarizačný systém IPS
Zariadenie funguje ako fyzikálna úprava vody – pitnej a úžitkovej vody. Účinne bráni tvorbe vodného kameňa a korózii. Zároveň napomáha odstraňovať staré usadeniny. IPS je možné

CONEL DRAIN

CONEL DRAIN – ODHLUČNENÁ DOMOVÁ KANALIZÁCIA
Redukuje značným spôsobom hluk vznikajúci pri prietoku odpadovej vody.
Znižuje hluk vznikajúci jednak prietokom vody (hluk šíriaci sa vzduchom), tak hluk vznikajúci vibráciami potrubia (hluk