Spätné klapky KESSEL

KESSEL – Spoľahlivá ochrana pred spätným vzdutím nefekálnych odpadových vôd
Poškodenie spätným vzdutím môže byť extrémne drahé – prevencia je veľmi lacná. Z týchto dôvodov zabezpečte, že všetky plochy pod hladinou